Arabowie odchodzą od religii? Zaskakujące wyniki ankiety, duży spadek zaufania wobec przywódców religijnych

BBC News Arabic i Arab Barometer przeprowadziło interesujące badania. 

Okazuje się, że we wszystkich krajach objętych badaniem (Bliski Wschód, Afryka Północna oraz Autonomia Palestyńska) - spadło zaufanie wobec przywódców religijnych. Jedynie w Libanie od 2016 roku zaufanie zwiększyło się dwukrotnie. 

Co ciekawe, zaufanie do ruchów islamistycznych, takich jak Hamas czy Bractwo Muzułmańskie jest niższe, niż do przywódców religijnych.

Dodatkowo ponad połowa ankietowanych, bo aż 52% w wieku 18-29 lat (w Algierii, Egipcie, Jordanii, Libanie, Maroku, Palestynie oraz Tunezji) stwierdziła, że rozważa migrację.

Badanie wykazało również, że wzrósł odsetek osób niewierzących - z 11% do 18%. Najwięcej niewierzących wśród ankietowanych to osoby w grupie wiekowej poniżej 30 lat. 

(źródło)

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

5-4 =

Opinie użytkowników

213 28.06.2019 Cacy!