Nowe składki ZUS na 2020 rok. Dostaniemy mocno po kieszeni!

Poznaliśmy wysokość składek ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w przyszłym roku. Składki będą aż o 9,7% wyższe niż w roku 2019 - takiego wzrostu jeszcze w historii nie było. 

Wysokość składek ZUS wyliczana jest na podstawie prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Przyjęto, iż w 2020 roku będzie ono wynosiło 5227 zł (w 2019 było to 4765 zł), zatem podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Jak to wygląda w praktyce? Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Przedsiębiorcy zapłacą tym samym 94,49 zł więcej.

Wciąż nieznana jest wysokości nowej składki zdrowotnej.

(źródło)

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

5+6 =