Nie będzie LGBT na Podkarpaciu! Radni sejmiku przyjęli uchwałę

27 maja, radni Sejmiku Podkarpackiego przyjęli uchwałę w sprawie "stanowiska Sejmiku Woj. Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT". Uchwałę poparło 17 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Powyższa uchwała jest odpowiedzią na liczne apele rodziców, którzy obawiają się wprowadzenia do szkół "zideologizowanej edukacji seksualnej". 

"Chcemy wyrazić nasze stanowisko wobec ideologii LGBT, kierując się dobrem wspólny, troską o rodzinę oraz dzieci, a także poszanowaniem zasad Konstytucji RP. Wyrażamy sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji ideologii tzw. ruchów lesbijek, gejów, biseksualistów i transgenderowców, których cele pozostają w głębokiej sprzeczności z zasadą wolności i tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz z prawem naturalnym. Działania postulowane i podejmowane w ostatnim czasie przez tzw. ruchy LGBT oraz wspierające te środowiska polityczne mają charakter inżynierii społecznej, która w swoim zamyśle stwarza poważne zagrożenie dla porządku społecznego, uderzając w jego fundament, jakim jest rodzina. Ideologia towarzysząca ruchom LGBT, proponując alternatywną wizję człowieka oraz nowych norm społecznych, dąży nie tylko do wywierania wpływu na różne sfery życia, takie jak oświata, wychowanie, kultura, etyka, ale również ingeruje w sferę prywatną, przysposobioną wyłącznie rodzinie. Dlatego jako reprezentanci regionu, mając na względzie dobro polskich i podkarpackich rodzin, stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w proces wychowania i kształcenia na każdym jego etapie. Szkoła nie może być narzędziem do ideologicznej ofensywy, ale ma być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym właściwy rozwój" - powiedział Jacek Kotula, radny PiS.

(źródło)

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

5-2 =

Opinie użytkowników

Tomek 31.05.2019 Tak powinny postąpić wszystkie województwa.
Adam 29.05.2019 Co z jednostkami, które są inne. Powinno być mówione o tym, bo takie osoby potrzebują pomocy.
Lazarides 29.05.2019 "Szkoła nie może być narzędziem do ideologicznej ofensywy, ale ma być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym właściwy rozwój" - po raz pierwszy zgadzam się z Pisiorami. Z tekstu wynika, że na Podkarpaciu usuną również religię ze szkół?